ΑΤΥΠΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΟΙΝΑ ΟΡΑΜΑΤΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου είναι είναι ένας άτυπος χώρος για διάλογο που αποσκοπεί στη υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας στο νησί. Είναι ένας ασφαλής χώρος για ανταλλαγή γνώσεων με ευρεία συμμετοχή που αναπτύχθηκε για να ενεργεί ως ένας μακροπρόθεσμος μηχανισμός για υποστήριξη της επίσημης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΦΔ
 
«Θα χρειαστεί να πουλήσω τη γλώσσα μου και ν’ αγοράσω χίλια αυτιά.»
Τζελαλουντίν Ρουμί

VISIT PENNA!
This site is registered on wpml.org as a development site.