Donörler & Ortaklar

Kıbrıs Diyalog Forumu'na mali ve teknik destek, uluslararası aktörler ve ortaklar tarafından sağlanmaktadır. Kıbrıs Diyalog Forumu'nu destekleyen tüm uluslararası aktörler ve ortaklar, Forum'un değerlerine ve ilkelerine saygı duyar ve Forum ile üyelerinin özerkliğini ve bağımsızlığını destekler.

2019-2021


Avrupa Birliği tarafından 'Diyalog ve katılım için ortak alanlar' proje başlığı altında sağlanan destek.

Avrupa Birliği mali yardımı için Ortak ve Sözleşme Makamı, 'Diyalog ve katılım için ortak alanlar' proje başlığı altında destek.

2015-2018


ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 'Kıbrıs Barış Sürecini Desteklemek İçin Kıbrıs Diyalog Forumu'na Destek' başlıklı projede sağlanan destek.

'Kıbrıs Barış Sürecini desteklemek için Kıbrıs Diyalog Forumu'na Destek' başlıklı proje kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı mali yardımı için Ortak ve Sözleşme Makamı.

2014-2015


USAID tarafından sağlanan mali destek ve UNDP-ACT tarafından uygulama desteği.

Uzun Vadeli Ortaklar


İdari Ortaklar

Sekreterya’nın işlevleri için idari destek sağlamak üzere görevlendirilmiş yerel kuruluşlardır. Sekreterya, günlük işleyişini mümkün kılan ve Sekreterya’nın Forumu desteklemek için yönettiği hibelerin güvene dayalı sorumluluğuna sahip iki idari ortak altında faaliyet göstermektedir. Ancak, İdari ortak sıfatları altındaki bu kuruluşlar, Forum'un çalışmalarııyla ilgili herhangi bir karar verme yetkisine sahip değildir. Forum'un, paydaşlarının ve Sekreterya’nın bağımsızlığına saygı duymayı ve onu korumayı taahhüt ederler. KDF'nin esasa ilişkin çalışmalarında, Sekreterya KDF paydaşlarına karşı sorumludur. Ortak Anlayış Çerçevesinde 2015 yılında kararlaştırıldığı üzere, Forum tarafından aksi kararlaştırılana kadar idari ortaklar, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği ve İnsancıl Yardım Misyonudur.

VISIT PENNA!