parallax background

Forum üyeleri, ortak kuruluş bildirisinde, 'ortak düşünme ve fikir birliği oluşturma yoluyla, diyaloğun, toplumun daha geniş kesimleri ve liderler arasındaki bilgi akışına odaklanarak ve güçlendirerek Kıbrıs sorunuyla ilgili konuları ele alacağına inanıyoruz' şeklinde bir beyanda bulunmuşlardır. Örgütler, Forumda ortak anlayışların ve ortak bilgi kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla, ortak vizyonlar, seçenekler ve fikir birliği oluşturma araçları yaratarak değişimi desteklemek için birlikte çalışırlar.

12 Mart 2015'te üye örgütler, Kıbrıs Diyalog Forumu'nun oluşturulduğunu bir Ortak Bildirge (English / Türkçe / Ελληνικά). ile kamuoyuna duyurmuştur. Forum, iki toplumdan Siyasi Partiler, Sendikalar, İş ve Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Örgütlerinden oluşmaktadır.

parallax background

Amaç & Hedefler


  • Karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ulaşmayı amaçlayan tüm siyasi çabaları ve müzakere sürecini, öneriler sunarak ve seçenekler yaratarak desteklemek ve bütünleyici bir rol oynamak.
  • Farkındalık yaratmak, geniş kitlelerin düşüncelerini almak ve dahil etmek, ve iki toplumun çözüme hazırlanmasına yardımcı olmak.
  • Ortak bir anlayış, çok yönlü bir bakış açısı, ortak bir gelecek vizyonu yaratmak ve bir arada yaşama kültürü inşa etmek.
  • Siyasi sürece dahil edilmemiş konuların da ortaya atılıp tartışılabilmesi için yurttaşlara alan yaratmak.

Değerler & İlkeler


  • Güven Alanı yaratmak, belirtilen değerlerin gözetilmesi demektir: Saygı ve Hoşgörü, Güven, Çoğulculuk – farklı görüşlere değer vermek, İfade Özgürlüğü, Şeffaflık
  • Form, kararları konsensüs yöntemi ile almayı amaçlayacaktır. Formun amacı, bakış açıları ve/veya pozisyonlardaki benzer ve farklı noktaları tespit ederek diyalog yolu ile seçenekler üretmektir. Konsensüs, önemli noktalarada anlaşmayı işaret etse de, oybirliği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla Form, ortak metine temel oluşturacak benzerlik ve farklılıkları ölçmeyi amaçlar.
VISIT PENNA!