Eğitim Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu (EÇG) Kıbrıs Diyalog Forumu’nun tematik bir komitesidir. Her iki toplumdan Siyasi Partiler, Öğretmen Sendikaları, Meslek Örgütleri ve STÖ’lerin görevlendirdiği temsilciler arasında eğitime dair bir diyalogdur.

Diyalog çerçevesinde paydaşlar bir barış anlaşmasının yaşayabilirliğinin sadece siyasi bir uzlaşıya varmayla değil ama aynı zamanda iki toplum arasındaki sosyo-kültürel ve tarihsel bölünmüşlükleri hafifletmeye yardımcı olan ortak anlayışa dayalı birarada var olma kültürü oluşturma ve geliştirme becerisine bağlı olduğunu ifade ederler. Paydaşlar federal bir çözümle beraber, eğitimin 1960'lardan beri olduğu gibi kurucu devletlerin yetkisi olarak kalacağını kabul ederken, eğitimin barışçıl bir geleceğin vatandaşlarını şekillendirmekte önemli bir rol oynaması gerektiğini vurgularlar. Paydaşlar iki eğitim sistemi arasında şimdiye kadar koordinasyon veya işbirliği olmamasının iki sistemin herhangi bir yakınlaşma veya onları tanımlayan ortak bir değer sistemi olmadan birbirinden bağımsız olarak işlediği bir duruma neden olduğunu saptamışlardır. Geçmişten ders çıkarmak gerektiği ve eğitimde işbirliği alanlarının neler olduğunu inceleme ihtiyacının olduğu saptaması Eğitim Çalışma Grubu tarafından yapılmıştır.

Eğitim Çalışma Grubu hem mevcut hem de ilerideki sosyo-politik bağlamda iki toplumda eğitimi şekillendirecek bir mercek görevi görecek ortak değerler, ilkeler ve standartlara dayanan kavramsal ve kurumsal bir eğitim çerçevesinin geliştirilmesi için çalışmaya odaklanmaktadır. Çalışma Grubunun çabaları resmi sürecin yerine geçmeyi değil, bu sürecin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabasına katkı koymak ve desteklemek amacıyla bütünleyici bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu Güvenli Sitesi (Sadece çalışma grubu üyeleri için / şifre gereklidir)
PENNA!