Ortak Bilgi

Bilgilere ve gerçeklere dayanan bir diyalog ortamı olan Kıbrıs Diyalog Forumu, katılımcı örgütlerin birbirlerinin gerçeklerini daha doğru yorumlamalarına ve anlaşmazlıkları çözmek için daha somut seçenekler aramalarına ve üretmelerine olanak vererek ortak bilgi yaratmayı amaçlamaktadır.

Forum içerisinde ortak bilgi oluşturma, “ ben biliyorum” dan “biz biliyoruza” geçiştir. Bilgi eksikliği, yanlış bilgi, çarpıtılmış bilgi ve tüm çatışmalarda bulunabilecek temel verilere erişim ve eşitsizlikten kaynaklanan zorlukları ele almayı amaçlamaktadır. Hazırlanan ortak bilgi kaynakları, Forum diyalogları yoluyla ortaya çıkan bilgi ihtiyaçlarının ve boşlukların sonucudur. Paydaşlar, bu tür bilgileri diyaloğa entegre ederek, farklı ve ortak gerçeklikleri hakkında daha derin ve bilgilendirilmiş anlayış, farkındalık ve takdir geliştirir ve aralarında ortak anlayışlar keşfedebilir ve yaratabilirler.

Bu bağlamda, Kaynak Rehberler, Forumun tematik alanlarında bu tür ortak bilgi kaynaklarına erişim sağlayan dijital kütüphanelerdir. Kıbrıs'taki iki toplumda ekonomik, siyasi ve sosyal aktörler arasında devam eden bilgi paylaşımı için platformlar oluştururlar. Aşağıdaki tüm rehberler, Kıbrıs Diyalog Forumu'nun Ortak Bilgi Kaynaklarının bir parçasını oluşturur.

Siyaset Rehberi

Siyaset Rehberi'nin amacı Kıbrıs resmi müzakerelerine dair konularda kapsamlı bir bilgi kaynağı sunmak olup diyaloğa dahil olan tarafları her düzeyde desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Rehber, resmi müzakerelerin altı (6) ana başlığı etrafında şekillendirilmiştir. Bunlar; Yönetim & Güç Paylaşımı, Toprak, Mülkiyet, Ekonomik Konular, AB Konuları ile Güvenlik ve Garantilerdir. Rehber her bir başlık altında, geçmiş müzakere aşamalarının tarihsel bir haritalandırılması ve mevcut müzakere aşamasındaki gelişmelere dair bilgi sağlamak yoluyla ana konularla ilgili genel bilgilendirme yapacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu rehber, Siyaset Çalışma Grubu'nun diyaloğunu desteklemek için geliştirilmiştir.

Türkçe Ελληνικά English

İşgücü Piyasası Rehberi

İşgücü Piyasası Rehberi, adadaki işgücü piyasasının ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ilgili konularda kapsamlı bir bilgi kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. Paydaşları diyaloglarında destekleyecek, bilgi eksikliklerini gidermeye çalışacak ve zorlukları belirleme ve keşfetme ve tek bir işgücü piyasasına yönelik seçenekler geliştirmede onları destekleyecek bir araç olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Bu rehber, İşgücü Piyasası Çalışma Grubu diyaloğunu desteklemek için geliştirilmiştir.

Çok yakında...

Eğitim Rehberi

Eğitim Rehberi, adadaki eğitim ortamıyla ilgili konularda kapsamlı bir bilgi kaynağı sağlamayı amaçlamaktadır. Paydaşları diyaloglarında destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.

Bu rehber, Eğitim Çalışma Grubunun diyaloğunu desteklemek için geliştirilmiştir.

Çok yakında...
PENNA!