Forum Nasıl Çalışır & Kimler Katılır?

Ortak Metin belgesi, 12 aylık bir süre boyunca Foruma katılan tüm örgütler tarafından birlikte oluşturulmuş ve kabul edilmiştir. Bu belge Forumun yapısı ve yönetimi yanı sıra ilkeler, değerler ve hedeflerini tanımlayan temel belgedir. Ortak Metin katılımcı tüm örgütler ve ileride katılacak tüm örgütler için, diyaloğun dayandığı temel değer ve ilkeleri içeren bağlayıcı bir uzlaşı belgesidir. Ortak Metin belgesi Forum tüzüğünün oluşturulmasından daha fazlasını temsil eder. Bu belge, sonuçların ancak samimi bir uyumlaşma süreci, anlayış ve farklı bakış açılarına saygı göstererek karşılıklı uyum içerdiğinde uygulanabilir ve sürdürülebilir olduğu temelinde bir diyalog yaklaşımı benimser.

Diyalog Yapıları

Destek Yapıları

PENNA!