İşgücü Piyasası Çalışma Grubu

İşgücü Piyasası Çalışma Grubu Kıbrıs Diyalog Forumu’nun tematik komitelerinden biridir. Her iki toplumdan Sendikalar, Ticaret ve Meslek Örgütleri, Siyasi Partiler ve STÖ’lerin görevlendirdiği temsilciler arasında işgücü piyasasına dair bir diyalogdur.

Diyalog çerçevesinde paydaşlar bir barış anlaşmasının yaşayabilirliğinin sadece yasal ve politik yönetişim çerçevelerinin geliştirilmesine değil ama aynı zamanda hareketli ve sağlıklı bir işgücü piyasasının işleyişine olanak tanımak amacıyla, iki toplum arasındaki ekonomik ve sosyal uyumu artırmaya yönelik bir uygulama sürecinin hazırlanması ve planlanmasına bağlı olduğunu kabul etmektedirler. İşgücüyle ilgili konular resmi müzakere sürecinde kısmen ele alınıyor olsa da bunlar nispeten sınırlıdır ve bu sürecin şeffaf olmamasından dolayı bu konularda bir bilgi yetersizliği bulunmaktadır. Bundan dolayı, işgücü piyasasının entegrasyonu için somut ve yaşayabilir bir süreç ve uygulamanın mevcut durumda resmi sürecin gündeminde olmaması paydaşlar için önemli bir endişedir.

Bu bağlamda, İşgücü Piyasası Çalışma Grubu, işgücü piyasası entegrasyonundan önceki süreçteki sorunlar ve zorlukları gidermeyi hedef alacak seçenekler ortaya koymak ve aynı zamanda işgücü piyasasının entegrasyonuna hizmet edecek ortak bir vizyon belirlemek için çalışacaktır. Bu nedenle, İşgücü Piyasası Çalışma Grubu'ndaki paydaşlar ortak vizyon, değerler & paydaşlar arasında paylaşılan ortak bilgilere dayalı olarak, değişim için yol haritaları tasarlamak ve işgücü piyasası entegrasyonuna dair zorlukları gidermeyi ele alacak seçenekler üretmek için çalışmaktadır. Çalışma Grubunun çabaları resmi sürecin yerine geçmeyi değil, bu sürecin Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabasına katkı koymak ve desteklemek amacıyla bütünleyici bir rol oynamayı amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu Güvenli Sitesi (Sadece çalışma grubu üyeleri için / şifre gereklidir)
PENNA!